Privacy verklaring van HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

Privacybeleid en toestemming voor gegevensgebruik op www.hahn-kolb.nl

Let op: deze tekst is vertaald uit de Duitse versie. De Duitse versie is de enige rechtsgeldige versie.

Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. We respecteren uw privacy en persoonlijke sfeer. De bescherming en de wettelijk conforme verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens is daarom een belangrijke zorg voor ons. Om u een veilig gevoel te geven bij het bezoeken van onze websites, houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en willen wij u hier informeren over onze gegevensverzameling en datagebruik.

U kunt dit document afdrukken met behulp van de gebruikelijke functionaliteit van uw browser.

Door akkoord te gaan met het volgende privacybeleid, stemt u in met HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH (hierna te noemen HK) bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten voor gegevensbescherming en de volgende bepalingen.

1 Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz) is de

HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH,
Schlieffenstraße 40,
71636 Ludwigsburg,
Duitsland.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens door HK in overeenstemming met dit privacybeleid, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief aan de volgende contactgegevens sturen:

HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Datenschutzbeauftragter
datenschutz@hahn-kolb.de
Schlieffenstraße 40
71636 Ludwigsburg
Duitsland

2 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw klantnummer, uw telefoonnummer, uw adres, evenals alle inventarisgegevens die u ons verstrekt bij de registratie en het aanmaken van uw klantaccount. Statistische gegevens, die we bijvoorbeeld verzamelen wanneer we onze online winkel bezoeken en die niet rechtstreeks aan uw persoon kunnen worden gerelateerd, vallen hier niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina's van onze winkel bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van de HK onlineshop bezoeken.

2.2 Klantenaccount

We stellen een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot hun opgeslagen voorraadgegevens (klantaccount) in voor elke klant die zich dienovereenkomstig registreert. U verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor niet-geautoriseerde derden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruikte wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik.

2.3 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons alleen bezig met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de wettelijke bepalingen van de federale gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz) en de Tele Media Act (Telemediengesetz). Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de volledige verwerking van uw aankoop, inclusief eventuele daaropvolgende garantie gevallen, voor onze diensten, de technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen bekend worden gemaakt of anderszins worden doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of de afwikkeling of als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. Als onderdeel van de orderverwerking ontvangen de serviceproviders die wij gebruiken (zoals transporteurs, logistiek medewerkers, banken) de benodigde gegevens voor de order- en orderverwerking. De gegevens die op deze manier worden verzonden, mogen alleen door onze serviceproviders worden gebruikt om hun taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en gebeurt niet bij een van de serviceproviders die door ons zijn toevertrouwd.

Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend voor het technische beheer van onze websites en voor het voldoen aan uw wensen en eisen, in het bijzonder voor het verwerken van het met u gesloten contract of voor het beantwoorden van uw verzoek.

Elke overdracht, verkoop of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract. Als u bijvoorbeeld producten bestelt, moeten we mogelijk uw adres- en bestelinformatie aan onze leveranciers verstrekken of zijn deze mogelijk vereist voor factureringsdoeleinden. Anders worden uw gegevens alleen verzonden als u eerder akkoord bent gegaan.

Een schrapping van uw persoonlijke gegevens vindt plaats, op voorwaarde dat wettelijke opslagverplichtingen zich daar niet tegen verzetten en u een annuleringsaanvraag hebt ingediend, als de gegevens voor het bereiken van het doel dat met de opslag wordt nagestreefd niet langer nodig zijn of als de opslag ervan niet toelaatbaar is voor andere juridische redenen.

Ik ga ermee akkoord dat HK mijn persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt voor de totstandkoming, implementatie en verwerking van mijn contractuele relatie met HK.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens om uw aankoop bij HK te verwerken, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingpromoties en om u product- of dienstaanbevelingen te sturen die u mogelijk interesseren via e-mail. We gebruiken deze informatie ook om u per post op de hoogte te houden van alle producten en services die mogelijk interessant voor u zijn.

Ik ga ermee akkoord dat HK mijn persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt voor eigen promotiedoeleinden om me marketingberichten via e-mail en post te sturen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende.

2.4.1 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van HK ontvangt u van ons per e-mail regelmatig productaanbevelingen. Wij gebruiken uw informatie voor reclamedoeleinden, met als doel u informatie te geven over producten uit ons aanbod die u mogelijk interesseren op basis van uw recente aankopen bij ons. We maken alleen gebruik van e-mailreclame voor zover toegestaan door de wet of voor zover u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Als u niet langer productaanbevelingen of een totaal van reclameviews van ons wilt ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u ook een link waarmee u zich afmeldt in elke e-mail met productaanbevelingen.

2.4.2 Nieuwsbrief en individuele reclame voor u

Als u geen nieuwsbrieven of reclameboodschappen van ons meer wenst te ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u ook in elke nieuwsbrief een afmeldlink.

Informatie die we van u ontvangen, helpt ons om uw winkelervaring voortdurend te verbeteren en klantvriendelijk en individueel te maken. Deze informatie wordt gebruikt om reclame op maat van u en uw interesses te ontwerpen. We gebruiken bestaande informatie, zoals e-mailontvangst- en leesbevestiging, computer- en internetverbindingsinformatie, besturingssysteem en platform, uw bestelgeschiedenis, uw servicegeschiedenis, de datum en tijd waarop u de startpagina hebt bezocht en producten die u hebt bekeken.

We gebruiken deze informatie uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door deze informatie te analyseren en te evalueren, zijn we in staat om onze website en onze online aanbiedingen te verbeteren en u daardoor individuele advertenties te sturen, i. e. advertenties die producten aanbeveelt waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Het is onze bedoeling om onze advertenties nuttiger en interessanter voor u te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de gepseudonimiseerde gegevens die u verzamelt ons niet om u willekeurig willekeurige advertenties te sturen, maar advertenties, zoals nieuwsbrieven en productaanbevelingen, die feitelijk overeenkomen met uw interessegebieden.

Ik ga ermee akkoord dat HK de door mij verstrekte informatie en andere informatie die is opgeslagen op mijn klantenaccount, alsmede gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde advertenties en / of speciale aanbiedingen en diensten te bieden.

Als u geen gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u altijd bezwaar maken. Een tekstbericht (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende.

2.4.3 Raffles, markt- en opinieonderzoek

Voor sweepstakes gebruiken we uw informatie om de prijs te winnen en onze aanbiedingen te promoten. Gedetailleerde informatie is te vinden in onze algemene voorwaarden voor de betreffende competitie.

We gebruiken uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Natuurlijk gebruiken we deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor HK. Uw antwoorden op enquêtes worden niet gedeeld of gepubliceerd aan derden. We slaan de antwoorden van onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens op.

Ik ben het ermee eens dat HK mijn persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt voor marktonderzoek en opinieonderzoek voor mijn eigen doeleinden.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoeken zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een tekstbericht (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u, in elke enquête-e-mail, een link waarmee u zich kunt afmelden.

3 Cookies

Het accepteren van cookies is een voorwaarde voor het bezoeken van onze website.

3.1 Wat zijn cookies?

Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit en tijdelijke / permanente cookies die lang of permanent op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze website en onze aanbiedingen aan u aan te passen en maakt het gemakkelijker voor u om ze te gebruiken, bijvoorbeeld door bepaalde invoer van u op te slaan, zodat u deze niet altijd hoeft te herhalen.

3.2 Welke cookies gebruikt HK?

De meeste cookies die we gebruiken worden na afloop van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies die bij u op de harde schijf blijven. Bij een volgend bezoek wordt automatisch herkend dat u al bij ons was en welke invoer en instellingen u verkiest. Deze tijdelijke of permanente cookies (levenslang van een maand tot tien jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na de opgegeven tijd verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met deze bestanden kunt u bijvoorbeeld informatie zien die specifiek is afgestemd op uw interesses op de pagina. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod aan te passen aan uw behoeften en om het browsen bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

3.3 Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

De cookies die door HK worden gebruikt, slaan geen persoonlijke gegevens op. De cookies die we gebruiken, zijn daarom niet aan een specifieke persoon toegewezen en daarom niet aan u. Wanneer de cookie is geactiveerd, krijgt deze een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van uw persoonlijke gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Uw naam, IP-adres of vergelijkbare gegevens waardoor de cookie aan u kan worden gekoppeld, worden nooit aangevraagd. Op basis van de cookietechnologie ontvangen we alleen geanonimiseerde informatie, welke pagina's van onze winkel werden bezocht, welke producten werden bekeken, enz.

3.4 Wat is targeting op locatie?

Op de website van HK worden gegevens verzameld op basis van cookietechnologie om onze advertenties en het volledige online aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de startpagina. Uw gegevens worden nooit samengevoegd met de persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Met deze technologie kunnen we u advertenties of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden op basis van de informatie die is verkregen in verband met de clickstream-analyse (bijvoorbeeld advertenties gebaseerd op het feit dat de afgelopen dagen alleen sportschoenen werden bekeken). Ons doel is om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en om u reclame te presenteren die past bij uw interesses.

4 Logbestanden

Bij elke toegang tot de pagina's van HK worden gebruiksgegevens verzonden via de respectieve internetbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De records die worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van ophalen, paginanaam, IP-adres, verwijzende URL (oorsprong-URL van waaruit u bent omgeleid naar de HK-website), de hoeveelheid overgedragen gegevens, product-, inhoud- en versiegegevens van de gebruikte browser.

Onder voorbehoud van eventuele wettelijke retentievereisten, worden de IP-adressen van gebruikers verwijderd of geanonimiseerd na het einde van het gebruik. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de details van persoonlijke of feitelijke omstandigheden worden vermeld kan niet langer worden toegewezen aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon, of alleen met een onevenredige hoeveelheid tijd, kosten en mankracht.

We evalueren deze logbestandsgegevenssets anoniem om ons aanbod en de HK onlineshop verder te verbeteren en het gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te vinden en op te lossen en de servercapaciteiten te beheren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zien op welke tijden het gebruik van de HK onlineshop bijzonder populair is en het bijbehorende datavolume te bieden om u de snelst mogelijke aankoop te garanderen. Door de logbestanden te analyseren, kunnen we bovendien eventuele fouten in de HK onlineshop sneller identificeren en corrigeren.

Ik ben het ermee eens dat HK de gegevens die zijn opgeslagen in de zogenaamde logbestanden, evalueert en analyseert om de onlinewinkel en de toepassing van HK te optimaliseren.

5 Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken we gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Google Inc ("Google"). Als u geen of meer Google-functies wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen in hun instellingen op http://www.google.com/settings/ads . Daarnaast kunt u op de pagina http://www.networkadvertising.org/choices/ consumer opt-outs van het netwerkadvertentie-initiatief (NAI) controleren welke van de deelnemende sites cookies in uw browser plaatsen en deze uitschakelen. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Verdere details over het gebruik van cookies door Google en het privacybeleid van Google kunnen worden bekeken op: http://www.google.com/privacy/ads/

5.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u toestaan. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

5.1.1 Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5.1.2 Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deaktivieren.

5.1.3 Orderverwerking van gegevens

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

5.1.4 IP-anonimisering

We gebruiken de functie "activering van IP-anonimisering" op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google dit gebruiken informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te verstrekken. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

5.2 Google-remarketing

Deze website maakt gebruik van Google-remarketing. De functie maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, waardoor gebruikers in verschillende segmenten kunnen worden verdeeld. Met deze cookies kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op andere sites in het Google Netwerk. Deze advertenties zijn gebaseerd op uw eerdere bezoeken en promoties op onze website en verwijzen naar inhoud die u hebt bezocht. U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware (zie 5 Webanalyse).

5.3 Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Google. Google AdWords maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. Een cookie wordt ingesteld wanneer u onze website bereikt via een Google-advertentie. Cookies van dit type verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde HK-websites bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google mogelijk herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware (zie 5 Webanalyse).

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Adverteerders zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die persoonlijk internetgebruikers identificeert. Internetgebruikers die niet willen deelnemen aan tracking kunnen de Google Conversion Tracking-cookie deactiveren via de instellingen van de gebruikte internetbrowser. Deze internetgebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

5.4 Piwik

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Piwik. Piwik maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Hiertoe wordt de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De informatie die door de cookie over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt niet bekendgemaakt aan derden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

5.5 Facebook-pixels

Met uw toestemming gebruiken we de "Facebook Pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") op onze website. Met zijn hulp kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit stelt ons in staat de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, i. e. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en ook voor hun eigen advertentiedoeleinden, volgens het datagebruiksbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen voor deze doeleinden, een cookie op uw computer.

Deze toestemming mag alleen worden aangegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om je voogden om advies te vragen.

Als u geen gegevensverzameling via Facebook Pixel wilt, klik dan hier.

6 Bing-advertenties.

Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een Microsoft Corporation ("Microsoft") -programma dat Universal Event Tracking (UEN) gebruikt om remarketing en completering te realiseren. Hiertoe wordt een cookie op uw computer geplaatst als u onze website via Bing of Yahoo hebt bereikt. In dit tekstbestand, informatie over het gebruik van onze website, i. e. de pagina's die u bezoekt, worden 180 dagen opgeslagen door Bing Ads en vervolgens verwijderd. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de URL van de bezochte pagina, de URL van de verwijzende pagina en uw IP-adres. Door de remarketingfunctie te gebruiken, kunnen we u op maat gemaakte aanbiedingen aanbieden bij het zoeken op een van de onderstaande zoekmachines.

Als u het niet eens bent met het verzamelen van informatie, kunt u de instelling van cookies uitschakelen via de instellingen van uw gebruikte internetbrowser. Via de Network Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ deactiveringspagina van de consument, kunt u controleren welke van de deelnemende sites cookies in uw browser plaatsen en deze uitschakelen. Het privacy beleid van Microsoft voor het afhandelen van verzamelde gegevens kunt u op de volgende link bezoeken: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

7 Sociale plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en Pinterest

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook, Google+, Pinterest en de microblogdienst Twitter gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Pinterest Inc. en Twitter Inc. ("Provider").

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Een overzicht van de plug-ins van Google en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt mogelijk gemaakt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Ga voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk naar: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Ga voor een overzicht van Pinterest-plug-ins en hun uiterlijk naar: https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verbeteren, zijn de plug-ins op de site geïntegreerd via "Shariff" van heise online. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er geen verbinding met de servers van Facebook, Google, Pinterest en Twitter wordt gemaakt. Alleen wanneer u actief op een knop "Delen" klikt en daarmee uw toestemming geeft voor de gegevensoverdracht, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, Facebook, Pinterest of Twitter. Met uw klik ontvangen de providers de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen profiel bij de betreffende provider hebt of momenteel niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder in de VS en daar opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij een van de sociale netwerken, kunnen de providers het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel op Facebook, Google+ of Pinterest. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, de "Vind ik leuk" - druk op de knop "+1" - of de knop "Tweet", wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk of op uw Twitter-account gepost en daar getoond aan uw contacten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder.

• Facebook Privacybeleid: http://www.facebook.com/policy.php

• Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

• Privacykennisgeving van Twitter: https://twitter.com/privacy

• Pinterest Privacykennisgeving: https://about.pinterest.com/privacy-policy

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Pinterest of Twitter de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de betreffende dienst toewijzen, moet u zich afmelden bij de betreffende service voordat u de plug-ins activeert.

8 Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden via codering. Dit is van toepassing op uw bestelling en ook op de login van de klant. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Hoewel niemand absolute bescherming kan garanderen, beveiligen wij onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

9 Automatische uitlog / time-out

Om log af te melden bij onze onlineshop, dient u altijd de knop "Uitloggen" te selecteren. U kunt het vinden door in de hoofdnavigatie op "Mijn account" te klikken. Als u dit bent vergeten, logt ons systeem u automatisch uit om veiligheidsredenen na 90 minuten inactieve online tijd. Dit is geen vergissing, maar dient alleen om uw gegevens te beschermen.

10 Chatten

De opslag en verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens (IP-adres en, indien van toepassing, uw naam in de chat) is alleen voor de juiste verwerking van uw verzoek. De inhoud van de chat wordt opgeslagen om de aanvraag door te geven aan andere werknemers van ons bedrijf voor verdere verwerking.

11 Algemene kredietcontrole

Als u ervoor kiest om per factuur te betalen (bankoverschrijving of automatische incasso), zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan Concent Forderungsmanagement GmbH, Hugo-Junkers-Straße 3, D-60386 Frankfurt am Main (Duitsland) als onderdeel van het onderzoek voor het aannemen van de herfinanciering van de claim in geval van wanbetaling (Concent). De Concent controleert de waarschijnlijkheid van een standaard. Als dat het geval is, kan Concent de volgende kredietbureaus vragen met vermelding van uw gegevens (naam, adres, geboortedatum):

Producta Data Service GmbH, Postbus 61 05 61, 60347 Frankfurt am Main

Schufa Holding AG, Postbus 56 40, 30056 Hannover

Deze bepalen persoonlijke kenmerken of berekenen een waarschijnlijkheidswaarde van een betalingsfout op basis van een mathematisch-statistische procedure (score). Als Concent het risico van wanbetaling op zich neemt, worden de gegevens die nodig zijn voor de transactie verzonden naar Concent en daar opgeslagen.

12 Rechten van informatie van de betrokkene

Volgens de Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz) hebben onze klanten recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens.

We nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt, stuurt u uw verzoek per e-mail of per post met vermelding van uw klantnummer en persoon naar:

HAHN+KOLB Tools GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@hahn-kolb.de
Schlieffenstrasse 40
71636 Ludwigsburg